Als onderdeel van het maken van plannen voor de versterking van de IJsselmeerdijk, organiseren wij een aantal digitale thematafels. Hierin vragen wij belanghebbenden en inwoners om met ons mee te denken op specifieke onderwerpen die rond de IJsselmeerdijk spelen. De tweede thematafel is ‘Energie en biodiversiteit / natuurontwikkeling’ op woensdagmiddag 16 december v.a. 13.30 uur. U kunt zich aanmelden via ijsselmeerdijk@zuiderzeeland.nl.

De eerstvolgende thematafels zijn

  • Woensdag 16 december 2020, 13.30 - 15.30 uur:
    Energie en biodiversiteit/natuurontwikkeling
  • Januari 2021 (datum en tijd nog niet bekend):
    Economische ontwikkeling en bereikbaarheid

Iedereen kan meedoen met één of meer thematafels

U meldt zich aan via ijsselmeerdijk@zuiderzeeland.nl onder vermelding van de thematafel waaraan u mee wilt doen. Vanwege de coronamaatregelen zijn dit digitale bijeenkomsten. Na aanmelding krijgt u voorafgaand aan de thematafel een vergaderverzoek met daarin een link naar de digitale thematafel.

Thematafels zijn onderdeel van project Versterking IJsselmeerdijk

Waterschap Zuiderzeeland is gestart met de verkenning van Versterking IJsselmeerdijk. Hoe wij de dijk het beste kunnen versterken, zijn we aan het onderzoeken. Daarbij betrekken we de omgeving voor ideeën en mogelijkheden om samen te werken. Meer informatie over de thematafels en over Versterking IJsselmeerdijk vindt u via www.zuiderzeeland.nl/thematafels.