Als onderdeel van het maken van plannen voor de versterking van de IJsselmeerdijk, organiseren wij een aantal digitale thematafels. Hierin vragen wij inwoners, ondernemers en overige belanghebbenden om met ons mee te denken op specifieke onderwerpen die rond de IJsselmeerdijk spelen. De derde thematafel is ‘Economische ontwikkeling en bereikbaarheid’ op donderdagmiddag 28 januari van 13.30 - 15.30 uur.

U kunt zich aanmelden via ijsselmeerdijk@zuiderzeeland.nl.

Iedereen kan meedoen met één of meer thematafels

U meldt zich aan via ijsselmeerdijk@zuiderzeeland.nl onder vermelding van de thematafel waaraan u mee wilt doen. Vanwege de coronamaatregelen zijn dit digitale bijeenkomsten. Na aanmelding krijgt u voorafgaand aan de thematafel een vergaderverzoek met daarin een link naar de digitale thematafel.

Thematafels zijn onderdeel van project Versterking IJsselmeerdijk

Waterschap Zuiderzeeland is gestart met de verkenning van Versterking IJsselmeerdijk. Hoe wij de dijk het beste kunnen versterken, zijn we aan het onderzoeken. Daarbij betrekken we de omgeving voor ideeën en mogelijkheden om samen te werken. Meer informatie over de Versterking IJsselmeerdijk en de thematafels, vindt u via www.zuiderzeeland.nl/ijsselmeerdijk.