Zwemwater

De officiële zwemlocaties in Flevoland worden door o.a. Waterschap Zuiderzeeland gecontroleerd op de waterkwaliteit. De kwaliteit van het zwemwater in Flevoland is over het algemeen goed. Buiten deze plekken is het zwemmen op eigen risico.

zwemwaterkaart

Zwemwateronderzoek

Op 1 mei start het zwemseizoen dat duurt tot 1 oktober. In Flevoland zijn 32 officiële zwemlocaties waarvan Waterschap Zuiderzeeland voor 12 locaties de kwaliteit van het zwemwater onderzoekt.

In het badseizoen, wat loopt van 1 mei tot en met 30 september, neemt Waterschap Zuiderzeeland van de officiële zwemlocaties in Flevoland.

Bemonsteren

Elke twee weken nemen wij een monster van het zwemwater. De watermonsters worden onderzocht op bacteriën (e.colibacteriën en enterococcen). Deze bacteriën zijn indicatoren voor verontreiniging. Ze kunnen afkomstig zijn van mens (ontlasting) en dier (honden-, vogelpoep, meststoffen van rundvee, etc.).

Blauwalggevoelige stranden worden elke twee weken onderzocht op het aantal blauwalgcellen per milliliter. Bij meer dan 50.000 cellen per milliliter wordt het aantal blauwalgcellen wekelijks onderzocht. Lees meer over blauwalg.

Analyseresultaten

Analyseresultaten zijn binnen een week na bemonstering beschikbaar. Aan de hand van de meetresultaten adviseert Waterschap Zuiderzeeland de omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek over de te nemen maatregelen. Bij normoverschrijdingen kan dat een waarschuwing, een negatief zwemadvies of een zwemverbod zijn.

Officiële zwemlocaties

Officiële zwemstranden zijn door de provincie aangewezen en moeten voldoen aan strenge eisen, bijvoorbeeld:

 • het talud mag niet te steil aflopen;
 • aanwezigheid van: drijflijnen, toiletten, prullenbakken, etc.;
 • controle waterkwaliteit;
 • geen lozingen van afvalwater in de buurt;
 • informatieborden.

Bekijk waar u veilig kunt zwemmen op www.zwemwater.nl.

Meer informatie over zwemwater in Flevoland

Bij onderstaande instanties kunt u terecht voor vragen over zwemmen in Flevoland:

Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV)

Is een regionale uitvoeringsorganisatie werkzaam op het gebied van milieu, waaronder toezicht op zwemwater. De OFGV coördineert zaken m.b.t. de officiële zwemlocaties en voert daarbij controles uit.

Provincie Flevoland

 • zorgt voor de veiligheid van het zwemwater;
 • stelt indien nodig maatregelen in;
 • behandelt uw klacht over de veiligheid en/of de gezondheid. Kijk ook op www.flevoland.nl.

Waterschap Zuiderzeeland

 • onderzoekt de waterkwaliteit van de officiële zwemstranden binnen de provincie;
 • beoordeelt of het zwemwater aan de (Europese) normen voor bacteriën voldoet (in opdracht van de provincie Flevoland);
 • adviseert bij zwemwaterproblemen;
 • stelt zwemwaterprofielen op.

Rijkswaterstaat

 • onderzoekt de waterkwaliteit van de officiële zwemstranden buitendijks, zoals de randmeren en het IJsselmeer;
 • op  de site van Rijkswaterstaat kunt u meer lezen over de waterkwaliteit van deze stranden.

Actuele info

Actuele informatie over o.a. de waterkwaliteit van het zwemwater in Flevoland en eventuele problemen met een officiële zwemlocatie of zwemwater in het algemeen vindt u op zwemwater.nl en tijdens de zomermaanden op pagina 725 van NOS Teletekst.