Trends in de waterkwaliteit

Het waterschap heeft de beschikking over heel veel meetresultaten van waterkwaliteitsonderzoek. Door per stof de meetresultaten bij elkaar te zetten kan er een trend berekend worden. Wordt de stof meer of minder aangetroffen in het water van Flevoland?

Als een bepaalde stof over een langere periode gemeten wordt is het mogelijk om een trend te berekenen. Een trend laat zien of een stof méér voorkomt in het oppervlakte water (stijgende trend) of juist minder voorkomt (dalende trend). Het berekenen van een trend gebeurt met speciale software. Klik op onderstaande kaartjes om per stof de trends op alle meetpunten te zien en klik op de meetpunten in de kaart om de trendgrafieken te bekijken.

Trendkaart stikstof totaal

Trendkaart fosfor totaal

Trendkaart ammonium

Trendkaart chloride

Trendkaart doorzicht

Trendkaart koper

Trendkaart nikkel

Trendkaart zink

Trendkaart zuurstof

Voor extra informatie over trends van meerdere stoffen in oppervlaktewater kunt u onderstaand document raadplegen.

Trendanalyse waterkwaliteit Flevoland (pdf, 570 kB)