Waterschap Zuiderzeeland stelt €200.000 beschikbaar voor behoud archeologie Schokland

In de Algemene Vergadering van 20 april 2017 heeft het bestuur van Waterschap Zuiderzeeland besloten om een bijdrage van €200.000 te leveren aan het plan Nieuwe Natuur Schokland. Dit plan is mede bedoeld om het archeologische erfgoed ten zuiden van het voormalige eiland Schokland duurzaam te beschermen. Het Waterschap werkt hier aan mee vanuit zijn rol als peilbeheerder. Het is een taak van het Waterschap om het waterbeheer af te stemmen op het behoud van de archeologische waarden van het UNESCO werelderfgoed Schokland.

Vernatting_Het Flevo-landschap 563

Grondwaterbeheer

Schokland staat op de werelderfgoedlijst van UNESCO onder andere vanwege de archeologische waarden. Om deze waarden te beschermen wordt ten zuiden van het voormalige eiland nieuwe natuur ontwikkeld. Het Waterschap draagt zorg voor het peilbeheer in deze nieuwe natuur. Het doel hierbij is het grondwaterpeil af te stemmen op de aanwezige archeologische waarden, zonder dat dit de agrarische functie van het omringende gebied schaadt.

Nieuwe natuur

Op Schokland worden archeologische waarden bedreigd door inklinking van veen en klei, landbouwkundig gebruik en diepe ontwatering. Daarbij heeft de landbouw last van opgelegde beperkingen op grondbewerking. De ontwikkeling van nieuwe, natte natuur neemt het knelpunt tussen archeologie en landbouw weg en biedt het kansen voor natuur en recreatie.

UNESCO werelderfgoed

Op Schokland zijn sporen te vinden van menselijke bewoning tot 10.000 jaar terug. Vanwege deze archeologische waarden heeft UNESCO in 1995 besloten om het voormalige eiland de status van werelderfgoed te geven. De gemeente Noordoostpolder, Stichting het Flevo-landschap, provincie Flevoland, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Rijksvastgoedbedrijf, LTO Noord en het Waterschap Zuiderzeeland spannen zich gezamenlijk in voor het behoud van het werelderfgoed.