Vierde bijeenkomst bestuurlijk actief

Afgelopen weken heeft een grote groep potentieel kandidaat bestuurders de training Bestuurlijk actief bij Waterschap Zuiderzeeland gevolgd.

Tijdens de vierde bijeenkomst zijn de cursisten op interactieve wijze geïnformeerd over onder andere de taken van het waterschap, wat het betekent om bestuurder te zijn en zijn ze meegenomen in een debattraining.

Er zijn mooie presentaties gegeven over de waterschapsfinanciën, de kerntaken en het krachtenveld van het waterschap. Begin juli sluiten we de training af met een excursie in het beheergebied van Zuiderzeeland.

Heeft u interesse om bestuurder te worden bij het waterschap? Vraag dan informatie aan via verkiezingen@zuiderzeeland.nl of kijk op de website

Speeddate met huidige AV ledenTraining Prodemos