Algemene Vergadering 24 september 2019

Datum
Plaats in agenda
Tijd
15:00 tot
Locatie
Waterschapshuis, Lindelaan 20 in Lelystad
Doelgroep

Inwoners van het beheergebied

Omschrijving

De Algemene Vergadering (AV) vergadert één keer per maand. De vergaderingen zijn openbaar, dus u bent van harte welkom.

De vergaderingen zijn verdeeld volgens het zogenaamde BOB-model, Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvormend. Voor de AV-vergadering betekent dit dat de middag en het begin van de avond verdeeld is in drie vergaderingen

29 september is er geen Opiniërende vergadering

15.00 uur Besluitvormende AV

16.00 uur Beeldvormende AV (aansluitend aan de Besluitvormende Vergadering)

Meer informatie

De agenda en stukken staan 10 dagen voorafgaand aan de vergaderdatum gepubliceerd. Bekijk de vergadering van de Agenda en vergaderstukken

U kunt de stukken ook lezen via www.iBabs.eu, of de app (gratis) downloaden. De inloggegevens zijn:

Site Zuiderzeeland en bij het e-mailadres en wachtwoord allebei burger invullen.

Aanmelden

U kunt tijdens deze vergaderingen ook gebruik maken van uw spreekrecht.

http://www.zuiderzeeland.nl/loket/@4608/aanvraag-spreekrecht/

Bijzonderheden

Gewijzigde aanvangstijd