Bescherming van dieren en planten

Ook in de komende vijf jaar werkt het waterschap volgens de Wet Natuurbescherming. Dit betekent dat we bij werkzaamheden rekening houden met beschermde plant- en diersoorten. Hoe we dat doen, is vastgelegd in de nieuwe gedragscode. Deze gedragscode is in februari 2019 vastgesteld door het bestuur van het waterschap.

Werken met beschermde plant- en diersoorten

Met de nieuwe gedragscode zorgen we ervoor dat bij werkzaamheden vooraf bekend is welke soorten aanwezig zijn. Als er beschermde soorten aanwezig zijn, geeft de gedragscode aan welke maatregelen we moeten nemen. Soms is het nodig om specifieke maatregelen te nemen om natuurschade aan beschermde soorten te voorkomen. Ook de aannemers die werkzaamheden voor het waterschap uitvoeren, moeten zich houden aan de gedragscode.

Gedragscode nieuw?

Deze gedragscode is niet helemaal nieuw. In 2006 en 2012 is ook een gedragscode vastgesteld. De gedragscode van 2019 is anders, omdat deze aan de nieuwe Wet Natuurbescherming is gekoppeld. In de nieuwe wet Natuurbescherming hebben minder vissen en orchideeën een beschermde status gekregen. Dat betekent dat we bij werkzaamheden minder vaak de gedragscode hoeven in te zetten.

Wat ook verandert is, is dat de nieuwe gedragscode niet meer uitgaat van de bescherming van het dier of de plant zelf. Het gaat meer uit van de bescherming van de woonplek/leefomgeving van de beschermde soort. In de gedragscode staat ook welke maatregelen we moeten nemen als we een beschermde soort vinden.

Gedragscode downloaden (pdf, 5 MB)

Beschermde libellesoort bij water