Najaarschouw: zijn uw sloten weer schoon?

Goede waterafvoer is heel belangrijk in het najaar. Daarom is het belangrijk dat alle sloten in Flevoland goed onderhouden zijn.

Onderhoudt u uw sloot vóór 15 november a.s.?

Medewerkers van Waterschap Zuiderzeeland controleren op vrijdag 15 november alle sloten in Flevoland. Het onderhoud moet volgens de regels van de Wet natuurbescherming uitgevoerd zijn.

Op de schouwkaart kunt u zien welke sloten we controleren

Tijdens de schouw worden bijna alle sloten gecontroleerd. Bij twijfel over de onderhoudsplicht, kunt u de schouwkaart bekijken.

Uw sloot moet aan een aantal punten voldoen.

Ten eerste heeft u de slootkant en de slootbodem gemaaid en is het maaisel verwijderd. Ten tweede zijn stenen, afval en andere voorwerpen uit de sloot, dammen en duikers verwijderd.

Uitstel van onderhoud is mogelijk.

Nesten van beschermde vogels in de slootkant kunnen een reden voor uitstel zijn. Hiervoor kunt u contact opnemen met de opzichter van het waterschap. Gemaakte afspraken met bijvoorbeeld buren of een gemeente veranderen niets aan de onderhoudsplicht. Ook weersomstandigheden zijn geen reden voor uitstel van de schouwdatum.

Als de sloot niet onderhouden is, starten we een handhavingsprocedure.

Natuurlijk gaan we ervan uit dat dit niet nodig is. Mocht het toch gebeuren. Dan richten we ons op het herstellen van de overtreding.

Zoekt u informatie of heeft u vragen?

Stel ze gerust aan de heer Rob Warmolts (voor de Noordoostpolder) of de heer Allard van Boven (voor Oostelijk en Zuidelijk Flevoland). Ze zijn bereikbaar via telefoonnummer 0320 274 911.

Meer informatie over de najaarschouw en een gedetailleerde schouwkaart zijn te vinden op de website www.zuiderzeeland.nl/schouw.

goedgekeurde sloot 1e wateraanvoerschouw NOP 2018 3 500px