Teeltvrije zone granen nu 50 centimeter

Vanaf 1 januari 2018 is de teeltvrije zone verbreed van 25 centimeter naar 50 centimeter. Waterschap Zuiderzeeland volgt daarin de landelijke wet- en regelgeving. In 2018 en 2019 hebben we agrariërs geïnformeerd over deze wijziging. Daarnaast hebben we afgelopen twee jaar advies gegeven op het moment dat we een te smalle teeltvrije zone zagen. In 2020 gaan we een controle uitvoeren.

Bij de controles geen waarschuwing meer, maar een boete.

Natuurlijk doen wij dit liever niet en zien wij graag dat iedereen zich houdt aan de teeltvrije zone bij granen.

Een teeltvrije zone is een strook grond tussen oppervlaktewater en het te telen gewas.

Hierop staat géén gewas of niet hetzelfde gewas als op de rest van het perceel. De teeltvrije zone meet u vanaf de insteek van de sloot tot aan het hart van de buitenste planten van het te telen gewas (eerste gewasrij). De teeltvrije zone is ook een spuitvrije én mestvrije zone. Uitzondering op spuitvrij is dat alleen pleksgewijze onkruidbestrijding met een afgeschermde spuitdop mag plaatsvinden.

Volgens regelgeving mogen granen niet binnen 50 cm van de sloot staan.

Een teeltvrije zone betekent ook daadwerkelijk teeltvrij. Alleen bij grasland mag gras in de teeltvrije zone staan.

Kiest u ervoor om in 2020 geen drukregistratievoorziening op uw veldspuit te hebben?

En kiest u voor het alternatief om de teeltvrije zones te verdubbelen? Dan moet u bij winter- en zomergranen een teeltvrije zone van ten minste 100 cm aanhouden. Meer informatie de drukregistratievoorziening (DRV) en keuzemogelijkheden leest u in de agrarische nieuwsbrief. (pdf, 2.6 MB)

teeltvrije zones
Tabel teeltvrije zones - bron: agrarische nieuwsbrief