Bescherming bloesem fruitbomen door nachtvorstbestrijding

De natuur staat niet stil. Alle bomen en struiken zitten in de knop en bloemen bloeien volop. Ook fruitbomen zitten in de knop. Om deze bomen tegen nachtvorst te beschermen, beregenen fruittelers ze met slootwater. Dit noemen we nachtvorstbestrijding. Waterschap Zuiderzeeland zorgt ervoor dat het water van goede kwaliteit is.

Een laagje ijs beschermt de bloesem van fruitbomen

Veel fruitbloesem in fruitbomen zorgt voor veel fruit. Schade aan fruitbloesem moeten fruittelers  daarom zoveel mogelijk voorkomen. Dit doen fruittelers door de bomen te beregenen met water. Daarna zit er een laagje ijs om de bloesem. Bij de overgang van water naar ijs komt energie vrij, de zogenaamde stollingswarmte. Deze warmte zorgt ervoor dat de temperatuur rondom de bloesem niet verder daalt dan 0° C. Hierdoor gaat de bloesem niet kapot.

Waterschap Zuiderzeeland zorgt voor een goede waterkwaliteit

In de afgelopen week testten medewerkers de besturingsprogramma’s en de werking van de stuwen, inlaten en zoutmeters. Op die manier weten we zeker dat het water overal goed blijft doorstromen. Door een goede doorstroming van de sloten en tochten is chloridegehalte en ijzergehalte laag. Hierdoor beschadigt het de boomknoppen niet.

De nachtvorstperiode begint dit jaar iets eerder

Officieel is de nachtvorstperiode van 1 april tot 2 juni. In deze periode beschermen veel fruittelers de bloesem in hun fruitbomen door beregening. “Waarschijnlijk begint de nachtvorstperiode dit jaar wat eerder, omdat het deze week ’s nachts ook al vriest. Door de harde wind in de afgelopen dagen was het nog niet nodig nachtvorstbestrijding in te zetten. Misschien in de loop van de week wel.”, aldus een medewerker van het waterschap.

Als de temperatuur rond de 0 graden komt, dan verhogen we het waterpeil

Op die manier is er voldoende water voor beregening. Samen met de fruittelers houdt ook Waterschap Zuiderzeeland ’s nachts de temperatuur in de gaten. Het verhogen van het waterpeil doen we in de Noordoostpolder met de inlaten bij Kuinre, Kanaalweg, Blokzijl, hevel Schelpenpad en hevel Neushoornweg. In Zuidelijk en Oostelijk Flevoland gebeurt dit bij verschillende inlaatwerken, schuiven en stuwen tussen de Hoge en Lage Vaart.

Onze werkwijze voor nachtvorstbestrijding is iets aangepast door maatregelen Coronavirus

Diverse medewerkers van de gemalen, wateraanvoer en waterbeheer van het waterschap zijn tijdens de periode van nachtvorstbestrijding 24 uur direct oproepbaar. Zodra de nachtvorstbestrijding is ingezet, kunnen alle medewerkers hun rol volgens draaiboek oppakken. Medewerkers houden afstand van elkaar, werken met maximaal twee personen per team en zorgen voor hun eigen catering. Op die manier minimaliseren we fysiek contact met alle fruittelers en elkaar. We geven gehoor aan de oproep van het RIVM om afstand te houden.

DSC_0510