Grondwateronttrekking

Eén van de doelen van de Waterwet is het bevorderen van goed beheer van het grondwater. Om dit te bereiken moet het onttrekken van grondwater altijd aangevraagd worden bij het waterschap.

Melding of vergunning?

In de Keur van Waterschap Zuiderzeeland zijn de criteria opgenomen waarmee wordt bepaald of een aanvraag als melding of vergunning wordt afgehandeld. Voor een melding gelden algemene regels en voor een vergunning is een individuele beoordeling van de onttrekking noodzakelijk. Het waterschap is verantwoordelijk voor de meeste grondwateronttrekkingen. De provincie is verantwoordelijk voor onttrekkingen en infiltraties ten behoeve van warmte-koude-opslag, openbare drinkwaterwinning en voor industriële onttrekkingen van meer dan 150.000 m3/jaar.


Omgevingsloket

Met het Omgevingsloket online (OLO) kunt u online voor één project in één keer, zowel een aanvraag Waterwet als een aanvraag omgevingsvergunning indienen. Algemene informatie over de OLO kunt u vinden op infomil.nl/omgevingsloket.