What's up; lesmateriaal VMBO-HAVO-VWO

What’s up Zuiderzeeland is lesmateriaal voor de vakken aardrijkskunde, biologie, geschiedenis & maatschappijleer, natuurkunde & technasium, Nederlands & fotografie en techniek. Het lesmateriaal en de opdrachten zijn opgebouwd uit twee niveaus: Vmbo 2 en 4, Havo/VWO 2 en 4.

Iconen vakken lesmateriaal.

Onder- en bovenbouw

What’s up Zuiderzeeland is ontwikkeld voor de onderbouw en bovenbouw. Voor de onderbouw richten wij ons op klas 2 waarin we onderscheid maken in makkelijke en moeilijke opdrachten. Op deze manier is het project geschikt voor vmbo en havo/vwo klassen. In de bovenbouw gaan we uit van klas 4 waarin wij dezelfde differentiatie toepassen als voor de onderbouw.

Er zijn echter twee uitzonderingen: voor natuurkunde zijn alleen modulen voor 4vmbo en klas 2 & 4 havo/vwo ontwikkeld. Voor Technasium zijn er alleen lessen ontwikkeld voor havo/vwo. De reden is dat het vak Technasium alleen aangeboden wordt op havo/vwo-scholen

Project samenstellen

Het lesmateriaal What’s up Zuiderzeeland is gegroepeerd per niveau en vak. Een project bestaat uit:

  • een introductieopdracht;
  • vijf introductiemodulen;
  • zes kernmodulen;
  • docentenmateriaal (inlog nodig/aanvragen).

Lees de docentenhandleiding (pdf, 445 kB) of bekijk het lesmateriaal online. Om makkelijk bij het lesmateriaal te komen, kunt u gebruik maken van de volgende URL:

www.zuiderzeeland.nl/whatsup

Algemeen doel lesmateriaal

Leerlingen komen in aanraking met de missie van Waterschap Zuiderzeeland: De waterbeheerder in Flevoland en een klein deel van Friesland en Overijssel. Zuiderzeeland beheert in dit gebied alle dijken, watergangen, gemalen en waterzuiveringen. Hiermee zorgen we voor veiligheid en voldoende en schoon water.