In de periode van 31 augustus tot en met oktober 2020 plaatst Waterschap Zuiderzeeland de nieuwe hevel Kadoelen. Deze hevel zorgt ervoor dat we water het gebied in kunnen laten en staat op de Zwartemeerdijk, vlakbij de Kadoelerkeersluis bij Kraggenburg. Door de nieuwe geautomatiseerde hevel kunnen we de wateraanvoer voor natuur en landbouw beter sturen. Op die manier komt er niet te veel water het gebied in. Dit water hoeven de gemalen dus ook niet uit te pompen en besparen we energiekosten. 

Fietspad Zwartemeerdijk is tijdelijk afgesloten

Om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren is het fietspad tijdelijk afgesloten. De afsluiting is met borden aangegeven en duurt tot half oktober.  

 

 

De oude hevel Lijnse blijft staan

Deze hevel is een watererfgoed en is qua installatie sterk verouderd. De onderdelen van deze installatie zijn zo oud, dat deze niet meer beschikbaar zijn. Hierdoor is het niet meer mogelijk om hevel Lijnse weer werkend te maken. De oude hevel wordt daarom een monument en staat 100 meter van hevel Kadoelen af.

 

Een aannemer voert de werkzaamheden uit

Aannemer Tebezo, waterbouw & Nautische dienstverlening uit Genemuiden legt het civiele gedeelte aan. Vlaar Techniek uit Medemblik is verantwoordelijk voor het elektrische- werktuigbouw gedeelte.  

 

Vragen of opmerkingen?

Neem contact op.

De uitgraving waar de leiding voor hevel Kadoelen in komt te liggen.
De eerste damwanden zijn geplaatst voor de hevel Kadoelen.