Het Activiteitenbesluit milieubeheer bevat algemene milieuregels voor bedrijven.