Publieksjaarverslag_header_laarzen

Actieplan Bodem & Water; innovatieve drainagetechnieken

De provincie Flevoland, de LTO (Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland) en Waterschap Zuiderzeeland voeren samen het Actieplan Bodem & Water uit. Goede bodemvruchtbaarheid, schoon water en voldoende water staan hierbij centraal. Er wordt onder meer gekeken naar innovatieve drainagetechnieken om water van het land en uit de bodem af te voeren naar de sloten. Uit een andere studie is gebleken dat bodemverdichting een knelpunt vormt. Het land kan dan minder water opnemen en meer water loopt naar de sloot. Hierdoor kunnen meer gewasbeschermingsmiddelen in het water komen, wat slecht is voor de kwaliteit van het water en het leven in de sloot. Dit onderzoek krijgt een vervolg. De kwetsbaarheid en achteruitgang van de Flevolandse bodem kreeg aandacht in veel landelijke en regionale media.

Zie ook www.bodemenwaterflevoland.nl.

Meer in het kort

7_Publieksjaarverslag_zwemwater
8_Publieksjaarverslag_duurzame_kl
9_Publieksjaarverslag_educatie
10_Publieksjaarverslag_zuiveren