Publieksjaarverslag_header_fietser

Dijk & waterfonds; acht ideeën beloond

Mensen voelen zich betrokken bij water en recreëren op en rondom het water. Je kunt water beleven. Om meer gebruik te maken van de mogelijkheden die de Flevolandse dijken en het water bieden, kent Waterschap Zuiderzeeland het Dijk & waterfonds (dat in 2015 nog Fonds Medegebruik heette). Het waterschap nodigt iedereen uit om met ideeën te komen, zodat het water en de dijken meer kunnen worden beleefd. Mogelijk draagt het waterschap tot 50% van de kosten bij.

Waterschap Zuiderzeeland ontving in 2015 elf aanvragen voor het Dijk & waterfonds. Acht hiervan zijn beloond. Dat zijn:

  • Genieten en leren op de dijk! (Zeewolde)
  • Pier+Horizon (Noordoostpolder)
  • Ecologisch Dijkbeheer (Lelystad)
  • Historisch Monument Marknesse (Noordoostpolder)
  • Mountainbiken op de dijk (Lelystad)
  • Afstandbordjes ivm zwemmen in Wellerwaard (Noordoostpolder)
  • Boerenwandel-paden voorzien van ‘waterinformatie’ (Flevoland)
  • WaterWandelWeg (Lelystad).

De totale bijdrage uit het Dijk & waterfonds in 2015 bedroeg bijna zestigduizend euro.

Historisch Monument Marknesse
Mountaindijk
Poepenopdedijk
logo

Meer in het kort

12_Publieksjaarverslag_energie_kl
13_Publieksjaarverslag_riool_kl
14_Publieksjaarverslag_jaarstukken_kl
1_Publieksjaarverslag_waterschapsverk