Publieksjaarverslag_header_sloot

Duurzame oevers; 50 kilometer aangelegd

Bij veel tochten (grote sloten) vervangt het waterschap de houten of betonnen oeverrand door een duurzame oever. Het land gaat dan geleidelijk over in water. Dat ziet er mooi uit en biedt veel voordelen. De geleidelijke overgang vormt een ideale omgeving voor planten en dieren die leven op de grens van land en water. Met name kleine ongewervelde waterdieren, zoals slakjes, kevers en libellenlarven (de macrofauna) hebben baat bij de duurzame en natuurvriendelijke oevers. Een tocht met aangepaste oevers kan daarnaast meer water bevatten en afvoeren als het hard regent. Daardoor krijgen we minder snel natte voeten. Tot slot zijn de kosten voor het onderhoud van de nieuwe oevers lager.

In 2015 zijn onder meer langs de volgende tochten duurzame oevers aangelegd:

  • Pilotentocht (3900 meter)
  • Hoekwantocht (4535 meter)
  • Roodbeentocht (4080 meter)
  • Strandgapertocht (5630 meter)
  • Ooievaarstocht (6300 meter).
Aanleg duurzame oever
Doorsnede duurzame oever
Grondafvoer voor aanleg duurzame oever
Profileren Pilotentocht
Palen voor onderwaterbeschoeiing liggen klaar
Het resultaat

Meer in het kort

9_Publieksjaarverslag_educatie
10_Publieksjaarverslag_zuiveren
11_Publieksjaarverslag_dijk
12_Publieksjaarverslag_energie_kl