Publieksjaarverslag_header_land

Educatie; 129 waterlessen

Op diverse manieren heeft Waterschap Zuiderzeeland ook in 2015 bijgedragen aan de educatie van jongeren. De dertig vrijwilligers van het waterschap gaven op tachtig basischolen aan in totaal 129 groepen 7 een waterles. De leerlingen krijgen zo een indruk van water in hun omgeving. Vooral de waterdieren uit het sloot vlakbij school blijven verrassend voor veel leerlingen. In Lelystad deden leerlingen uit groep 5 van het basisonderwijs mee met de week van het zwerfafval. Ze haalden onder meer zwerfafval uit het water en maakten selfies met het verzamelde plastic. Van diverse Flevolandse middelbare scholen voerden jongeren een technasiumopdracht uit bij het waterschap. In februari nam Marit Huzen namens Waterschap Zuiderzeeland plaats in het Nationale Jeugdbestuur van de waterschappen.

Installatie Marit Huzen door dijkgraaf Hetty Klavers
Waterles - een van de proefjes
Waterles - werkboekjes
Week van het zwerfafval - groep 5-6 met de winnende zwerfie

Meer in het kort

10_Publieksjaarverslag_zuiveren
11_Publieksjaarverslag_dijk
12_Publieksjaarverslag_energie_kl
13_Publieksjaarverslag_riool_kl