Publieksjaarverslag_header_lucht

Financieel gezond; huishoudens betalen ± 0,5% minder

De meeste belastingbetalers betaalden in 2015 iets minder aan het waterschap dan het jaar daarvoor. Voor huishoudens met een eigen woning daalden de lasten met 0,8%: huishoudens zonder een eigen woning betaalden 0,1% minder. Bij industriële bedrijven daalden de lasten met 0,4%. Alleen bij agrarische bedrijven was er sprake van een beperkte lastenstijging van gemiddeld 0,8%.

Waterschap Zuiderzeeland heeft een gezonde financiële positie. Dat blijkt onder meer uit de lastenontwikkeling in 2015 en de zeer beperkte tariefstijgingen van de afgelopen jaren. De financiële gezondheid van het waterschap hangt niet alleen af van de belastingtarieven. Ook de reservepositie en de schuldpositie spelen hierbij een belangrijke rol. De schuldpositie van het waterschap behoort tot de laagste van de waterschappen in Nederland. In 2015 is de rente, die al historisch laag was, nog verder gedaald. Mede daarom heeft het waterschap in 2015 zijn leningenportefeuille opnieuw bekeken en de lage rente voor een langere periode vastgelegd.

Ontwikkeling belasting

Meer in het kort

5_Publieksjaarverslag_waterlicht
6_Publieksjaarverslag_actieplan
7_Publieksjaarverslag_zwemwater
8_Publieksjaarverslag_duurzame_kl