Publieksjaarverslag_header_sloot

Jaarstukken 2015, het complete verhaal

(uit het voorwoord van Dijkgraaf en Heemraden)
Terugkijkend op het jaar 2015 kan het waterschap constateren dat er veel is bereikt. Niet alleen zijn de verkiezingen succesvol verlopen, ook de nodige grote projecten zijn opgepakt samen met de omgeving. Op financieel gebied kunnen we stellen dat we financieel nog steeds gezond zijn. Het afgelopen jaar was er gemiddeld sprake van een daling van de totale belastingaanslag van het waterschap voor inwoners en bedrijven.
(...)
In maart is, na de waterschapsverkiezingen, een nieuw bestuur aangetreden. Vol enthousiasme is zij aan haar bestuurstermijn begonnen met een inwerkprogramma en het schrijven van een bestuursprogramma. Dit bestuursprogramma straalt uit dat het bestuur meer samen met haar omgeving wil acteren en interacteren. Een frisse wind, niet meer vanuit het waterschap de plannen uitdenken, maar samen kijken naar de best passende oplossing en soms ook het loslaten van onderwerpen.
(...)
2015 was een jaar met veel gedenkwaardige momenten op veel verschillende terreinen. Wat de verschillende onderwerpen met elkaar verbindt, is vernieuwing. Op veel vlakken mogen we ervaren dat nieuwe technologie, nieuwe werkwijzen en het nieuwe werken ons een stap verder kan brengen in onze taak als waterschap.

Meer in het kort

1_Publieksjaarverslag_waterschapsverk
2_Publieksjaarverslag_veiligheid_kl
3_Publieksjaarverslag_maaiboot
4_Publieksjaarverslag_financieel_kl