Publieksjaarverslag_header_water

Nieuwe maaiboot; goed voor planten, dieren en recreatie

Waterplanten zijn essentieel voor de leefomgeving in het water. Teveel planten kunnen echter de doorstroming van het water en de recreatie belemmeren. Af en toe moet er daarom worden gemaaid. Waterschap Zuiderzeeland heeft het prototype van een nieuwe maaiboot getest. Deze is ontwikkeld in samenwerking met het bedrijfsleven. De boot verzamelt het maaisel en woelt de bodem minder op. Dat is beter voor de planten en dieren in het water én voor de recreatie. Het uiteindelijke doel is een maaiboot die ook nog zelf het maaisel lost op de wal.

Het schoeprad van de maaiboot
De maaiboot
Bij het riet

Meer in het kort

4_Publieksjaarverslag_financieel_kl
5_Publieksjaarverslag_waterlicht
6_Publieksjaarverslag_actieplan
7_Publieksjaarverslag_zwemwater