Publieksjaarverslag_header_luchtfofo

Rioolbeheer Zeewolde; nieuw voor het waterschap

Waterschap Zuiderzeeland heeft op 1 maart 2015 de rioleringstaken van de gemeente Zeewolde overgenomen. Voor het waterschap is dit een nieuwe taak, maar wel één die (letterlijk) aansluit op de taak om afvalwater te zuiveren. In dit eerste jaar kwamen 187 meldingen binnen over het riool, voornamelijk over verstoppingen. Waterschap Zuiderzeeland reageert zo snel mogelijk op een bericht, wat de mensen die de melding hebben gedaan zeer waarderen.

Om hun nieuwe extra taak goed uit te kunnen voeren, hebben medewerkers van het waterschap opleidingen gevolgd.

Meer in het kort

14_Publieksjaarverslag_jaarstukken_kl
1_Publieksjaarverslag_waterschapsverk
2_Publieksjaarverslag_veiligheid_kl
3_Publieksjaarverslag_maaiboot