Publieksjaarverslag_header_dijk

Veiligheid; ook buitendijkse gebieden veilig

Buitendijkse gebieden hebben een lagere veiligheidsnorm dan de gebieden binnen de grote Flevolandse dijken. In drie van deze gebieden (in Almere, Lelystad en Zeewolde) heeft Waterschap Zuiderzeeland eenmalig onderhoud gepleegd, zodat ze aan de norm voldoen. Voortaan zorgen de bewoners daar zelf voor.

Op de Westermeerdijk (Noordoostpolder) is als eerste in Nederland een nieuwe steensoort toegepast. De stenen zijn goedkoper en kunnen mechanisch worden gelegd. De steenbekleding van de dijk, onderdeel van de veiligheid rondom Flevoland, kan op deze manier sneller en goedkoper worden vervangen.

De zomerstorm van juli maakte duidelijk dat goed dijkbeheer noodzakelijk is voor Flevoland en zijn inwoners. Omgevallen bomen, drijfafval en een losgeslagen ponton zorgden voor schade, die snel werd hersteld.

Meer in het kort

3_Publieksjaarverslag_maaiboot
4_Publieksjaarverslag_financieel_kl
5_Publieksjaarverslag_waterlicht
6_Publieksjaarverslag_actieplan