Publieksjaarverslag_header_lucht

Waterschapsverkiezingen; opkomst 41,2%

De inwoners van Flevoland hebben in maart het nieuwe bestuur van het waterschap gekozen. De opkomst bij de verkiezingen was hoger dan ooit tevoren. Het nieuwe bestuur heeft een programma voor de komende vier jaar opgesteld. Meer nog dan voorheen wil Waterschap Zuiderzeeland handelen in samenspraak met zijn omgeving. Dus samen kijken naar welke oplossing het beste past en wie dat het beste kan doen.
De verkiezingen zijn gebruikt om de zichtbaarheid van Waterschap Zuiderzeeland en het waterbewustzijn van de Flevolanders te vergroten. Zo is de 24/7-campagne ingezet om de verkiezingen extra onder de aandacht te brengen en zijn er informatieavonden gehouden.

Voorafgaand aan deze verkiezingen organiseerde Waterschap Zuiderzeeland schaduwverkiezingen onder Flevolandse scholieren.

De Algemene Vergadering
Scholierenverkiezingen
Verkiezingsposter

Meer in het kort

2_Publieksjaarverslag_veiligheid_kl
3_Publieksjaarverslag_maaiboot
4_Publieksjaarverslag_financieel_kl
5_Publieksjaarverslag_waterlicht