Publieksjaarverslag_header_zuivering

Zuiveren afvalwater; energieverbruik met 5% verminderd

Waterschap Zuiderzeeland zuivert het afvalwater van inwoners en bedrijven goed. Al jaren behoren de prestaties van de vijf Flevolandse afvalwaterzuiveringsinstallaties (awzi’s) tot de beste in Nederland. En dat tegen gemiddelde kosten. Goed gezuiverd afvalwater is belangrijk voor de vaarten waar het gezuiverde water uiteindelijk heen stroomt. Beperking van het energieverbruik is ook bij het zuiveren een doel. In een jaar tijd is de hoeveelheid gebruikte energie van de vijf awzi’s tezamen gedaald met 5%. Alleen al op de zuivering in Dronten is het energiegebruik met gemiddeld 40% gedaald na het plaatsen van een nieuw beluchtingssysteem.

Op de awzi in Tollebeek is een proef gedaan met een techniek om een van de afvalstromen op een nieuwe en innovatieve wijze te vergisten. De resultaten zijn naar verwachting. Als de techniek volledig kan worden uitgevoerd, kan de AWZI Tollebeek energieneutraal worden.

AWZI Dronten vanuit de lucht
AWZI Dronten - beluchting
AWZI Dronten
AWZI Tollebeek vanuit de lucht

Meer in het kort

11_Publieksjaarverslag_dijk
12_Publieksjaarverslag_energie_kl
13_Publieksjaarverslag_riool_kl
14_Publieksjaarverslag_jaarstukken_kl