Publieksjaarverslag_header_water

Zwemwater; 99 monsters

Flevoland heeft rond de dertig mooie waterlocaties om in de zomermaanden lekker te zwemmen. Waterschap Zuiderzeeland controleert tijdens het zwemwaterseizoen (van 1 mei tot en met 30 september) de kwaliteit van het zwemwater binnen de dijken: dat zijn negen locaties. Rijkswaterstaat doet dat voor het water buiten de dijken. Om de twee weken gaat het waterschap bij de zwemwaterlocaties langs. In totaal nam Waterschap Zuiderzeeland op de officiële zwemwaterlocaties 99 monsters.

Op enkele zwemwaterplaatsen in Flevoland werd in de zomer blauwalg geconstateerd, waarna de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek zwemmers voor de risico’s waarschuwde of zelfs een negatief zwemadvies afgaf.

Zie www.zwemwater.nl, onder meer voor de officiële zwemwaterlocaties.

Meer in het kort

8_Publieksjaarverslag_duurzame_kl
9_Publieksjaarverslag_educatie
10_Publieksjaarverslag_zuiveren
11_Publieksjaarverslag_dijk