Waterschapsverkiezingen 2019
Stemicoon

Waterschapsverkiezingen 2019

Op 20 maart 2019 zijn de verkiezingen voor het algemeen bestuur van het waterschap. Deze zijn tegelijkertijd met de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Op deze pagina kunt u de acties in aanloop naar de verkiezingen volgen.

Iedereen van 18 jaar en ouder, wonend in het beheergebied van dit waterschap, kan stemmen. Door te stemmen, bepaalt u wie er straks namens de inwoners in het bestuur van Waterschap Zuiderzeeland zitten. Het nieuwe bestuur wordt gekozen voor een periode van vier jaar.

Naast deze achttien zetels voor de inwoners, worden zeven leden benoemd afkomstig van vertegenwoordigers van bedrijven, agrariërs en natuurterreinen. Voor deze leden vinden geen verkiezingen plaats. Deze benoemingen vinden plaats door respectievelijk de Kamer van Koophandel (3 zetels), LTO Noord (3 zetels) en de Vereniging van Bos- en Natuureigenaren (VBNE) (1 zetel).

Water beweegt ons

Verkiezingsnieuws