Bestuurder worden

Wilt u bestuurder worden bij het waterschap? Dan kunt u zichzelf verkiesbaar stellen voor de volgende waterschapsverkiezingen op 20 maart 2019. Om dit te kunnen te doen moet u zich kandidaatstellen.

Aan welke wettelijke eisen moet een kandidaat voldoen

  • U woont in het gebied van Waterschap Zuiderzeeland, of u wilt daar gaan wonen.
  • U bent 18 jaar of ouder.

Welke partijen zijn geregistreerd?

Om mee te kunnen doen aan de verkiezingen, moet een (politieke) partij geregistreerd zijn bij het waterschap. Een overzicht van de geregistreerde partijen vindt u terug op onze website.

U kunt zich op 3 manieren opgeven als kandidaat:

  1. Solliciteren voor een geborgde zetel bij LTO Noord (agrariërs), KVK (bedrijven) of VBNE (natuur).
  2. Aansluiten bij een bestaande partij.

Herkent u zich in ideeën van een bestaande partij? U kunt zich bij hen aansluiten. Neem dan contact op met de partij in kwestie.

3. Meedoen met een eigen lijst: Dat kan op twee manieren:

  • U laat de naam van uw lijst uiterlijk 24 december 2018 registreren bij het centraal stembureau van het waterschap.
  • Als u zich niet uiterlijk 24 december 2018 laat registreren, kunt u ook meedoen met een blanco lijst. Dan staat er alleen een nummer boven de lijst.

Wilt u meer informatie dan kunt u een mail sturen aan verkiezingen@zuiderzeeland.nl.

Trainingen