Renovatie rioolgemaal De West

Startdatum
Einddatum
Locatie
Point
52° 32' 17.88" N, 5° 42' 24.47" E
RD: 176683.029, 505676.510
Status
in uitvoering
Thema
renovatie/vervanging
Korte omschrijving

Na een kleine 20 jaar krijgt rioolgemaal De West in Dronten een opknapbeurt. Het gemaal ondergaat een kleinschalige renovatie om de gemaal te verbeteren en te verduurzamen.

De eerste bouwactiviteiten voor de renovatie van de rioolgemaal De West in Dronten in gang gezet. Het graven van proefsleuven voor exact vaststellen van de locatie van de huidige persleidingen en de appendages die daarin zitten zijn al een feit.

Binnen het project is gekeken naar de toepasbaarheid van duurzaam Grond, Weg en Waterbouw. Hiervoor is het ontwerp(en) getoetst aan de thema’s zoals deze binnen het ambitieweb zijn geformuleerd. Het gemaal heeft nog een verouderd cocosfilter (i.v.m.geur) en wordt voorzien van een modern koolfilter. Ook zullen de Elektrische componenten worden vervangen, waarbij de nieuwe aandrijvingen van de pompen energiezuinig zullen worden uitgevoerd IE3 (is CO2 reductie). Om tijdens de renovatie het verpompen van het afvalwater naar de AWZI Dronten te waarborgen worden er tijdelijk pomp installaties ingezet.

Link