Ephyra slibgistingsinstallatie

Startdatum
Einddatum
Locatie
Point
52° 41' 11.79" N, 5° 41' 5.54" E
RD: 175127.548, 522172.221
Status
in uitvoering
Thema
renovatie/vervanging
Korte omschrijving

Waterschap Zuiderzeeland is gestart met de bouw van een innovatieve slibgistingsinstallatie die meer energie uit het afvalwater haalt en de zuivering van afvalwater duurzamer en goedkoper maakt. De bouw van de slibgistingsinstallatie is onderdeel van een grote renovatie van afvalwaterzuiveringinstallatie Tollebeek in de Noordoostpolder.

Met de innovatieve slibgistingstechnologie Ephyra®, die ontwikkeld is door Royal HaskoningDHV, wordt het slib uit het afvalwater vergist en daarbij komt biogas vrij. Dit biogas kan gebruikt worden als energie voor de zuiveringsinstallatie. Tevens zorgt de vergisting ervoor dat minder slib overblijft dat afgevoerd en vernietigd moet worden. Daarmee dalen de transport- en vernietigingskosten.

Door het enerzijds opwekken van energie en het anderzijds besparen van energie draagt de Ephyra-technologie bij aan de klimaat- en energiedoelstellingen van Waterschap Zuiderzeeland. Ephyra is een van de projecten uit het Masterplan Duurzame Energie. Het Masterplan Duurzame Energie bestaat uit maatregelen die ervoor moeten zorgen dat het waterschap in 2050 klimaatneutraal is. Zo wil het waterschap in 2030 voor 35 à 45% zelfvoorzienend zijn en in 2050 energieneutraal.

Naar verwachting kan de installatie eind 2017 in gebruik worden genomen.

Link