Optimalisatie wateraanvoer

Startdatum
Einddatum
Locatie
Point
52° 44' 15.45" N, 5° 55' 51.31" E
RD: 191721.751, 527945.771
Status
gepland
Thema
nieuw
Korte omschrijving

Om de klimaat- en energiedoelstellingen van het waterschap te kunnen realiseren worden er diverse inlaten en stuwen civieltechnisch aangepast en geautomatiseerd. Hiermee wordt er in het jaar 2020 een 30% energie-efficiency behaald.

De geautomatiseerde/gerenoveerde stuwen worden gevoed met duurzame energie, die bijdragen aan een robuust watersysteem. Binnen dit watersysteem wordt niet meer water ingelaten dan noodzakelijk is, terwijl alle huidige functies ondersteund blijven en de waterkwaliteit behouden blijft. Hiermee wordt fors verminderd op de uit te malen hoeveelheid water, besparing wordt geschat op 266MWh elektriciteit en hierdoor wordt er 42 ton minder CO2 uitgestoten.

Meer informatie: Waterschapshuis, telefoon (0320) 274911, dhr. Ing. P. Vos

Link