Blog heemraad Lida Schelwald-van der Kley

Lida Schelwald-van der Kley is heemraad en vormt samen met de dijkgraaf en drie andere heemraden het dagelijks bestuur van Waterschap Zuiderzeeland. Waterkwaliteit, de afvalwaterketen en het buitenlandbeleid zijn onderwerpen waar ze zich mee bezig houdt, hier schrijft ze regelmatig een blog over.