Meld een calamiteit

Heeft u last van wateroverlast, bijvoorbeeld een te hoog of te laag peil? Of heeft u vervuiling van het oppervlakte water, een ingezakte oever of een probleem met een dijk gezien? Meld dit aan Waterschap Zuiderzeeland. Hoe sneller u een melding maakt, hoe sneller een probleem wordt opgelost.

Meldingen kunt u doorgeven via 0320 - 274 911 (24 uur per dag, 7 dagen per week).


Meer over calamiteiten