Lozing afvalwater in sloot nabij Noordersluisweg te Lelystad

Waterschap Zuiderzeeland heeft op 10 mei 2016 geconstateerd dat de sloot, gelegen tussen de Vaartweg en de Noordersluisweg te Lelystad, vervuild is door een lozing van afvalwater. Na onderzoek van de gemeente en het waterschap blijkt dat deze lozing het gevolg is van een verkeerde rioolaansluiting, waardoor het afvalwater via het hemelwaterriool in de sloot werd geloosd. Het oppervlaktewater is hierdoor zwart gekleurd, zuurstofloos geraakt en het kan stinken. Wij adviseren u om contact met het oppervlaktewater te vermijden.

Maatregelen

Op dit moment is de lozing beëindigd en de rioolaansluiting hersteld. Het afvalwater wordt nu in het vuilwaterriool geloosd. Ook is er een stuw opengezet om op deze wijze de sloot met vers en zuurstofrijk water door te spoelen richting het Havendiep. Medewerkers van het waterschap houden de situatie nauwlettend in de gaten en zullen waar nodig extra acties ondernemen.

Vragen

Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de medewerker calamiteitenbestrijding van het waterschap, telefoonnummer (0320) 274 911. Dit nummer is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar.

Kaart locatie verontreiniging

plattegrond Havendiep