Vervuiling in water Lelystad aangetroffen

Op maandagavond 24 november 2014 heeft Waterschap Zuiderzeeland een verontreiniging van een olieachtige substantie in het water aangetroffen in Lelystad. Het gaat hierbij om de wateren langs de straten Schieland, Flakkee, Land van Altena en een deel van het Havendiep.

Tot de tijd dat het bekend is om welke stoffen het precies gaat, wordt de verontreiniging ingesloten zodat het zich niet verder kan verspreiden. Het waterschap heeft een onderzoek naar de oorzaak van de verontreiniging ingesteld.

Acties

Medewerkers van het waterschap hebben vandaag de olieachtige substantie ingesloten. Zodra duidelijk is om welke stof het gaat, worden vervolgacties besproken. Waterschap Zuiderzeeland probeert de overlast voor de omwonenden zoveel mogelijk te beperken. Verder adviseren we bewoners niet in contact te komen met het vervuilde water.

Informatie

Voor meer informatie kunnen inwoners contact opnemen met het waterschap, telefoon (0320) 274 911.

De wijk rond het Havendiep:

Kaart- gebied Havendiep Lelystad 500px