6 april 2017, AV-themavergadering

Datum
Plaats in agenda
Tijd
18:30 tot
Locatie
Raadszaal, Stadhuis Lelystad
Doelgroep

Inwoners van het beheergebied

Omschrijving

Er zijn zes themavergaderingen van de  Algemene Vergadering (AV) per jaar. De vergaderingen zijn openbaar, dus u bent van harte welkom. Tijdens de vergadering worden er verschillende presentaties gehouden.

Meer informatie

De agenda van deze vergadering wordt een week voorafgaand aan de vergadering gepubliceerd in de Flevopost en is in te zien via de activiteiten kalender.

Aanmelden

U hoeft zich niet aan te melden voor de vergadering

Bijzonderheden

Bezoekers kunnen parkeren op het parkeerterrein, Lindelaan 20, van het Waterschap. Er is in de zaal aan de linkerkant een tribune waarop u kunt plaatsnemen