Openstelling subsidie verbeteren waterkwaliteit

Datum
t/m Plaats in agenda
Doelgroep

De subsidieregeling richt zich op agrariërs en agrarische collectieven, grondgebruikers en –beheerders, natuur- en landschapsorganisaties, gemeenten, provincie en waterschap én op samenwerkingsorganisaties van deze doelgroepen.

Omschrijving

Op 16 oktober 2017 stelt de provincie Flevoland een subsidieregeling open voor investeringen die leiden tot een verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater. Vanuit het plattelandsontwikkelingsprogramma POP3 maakt de provincie in totaal 1 miljoen euro vrij voor ideeën en initiatieven die de waterkwaliteit direct of indirect kunnen verbeteren.

Meer informatie