Algemene Vergadering 27 november

Datum
t/m Plaats in agenda
Tijd
13:30 tot 20:00
Locatie
Waterschapshuis, Lindelaan 20 in Lelystad
Doelgroep

Inwoners van het beheergebied

Omschrijving

De Algemene Vergadering (AV) vergadert één keer per maand. De vergaderingen zijn openbaar, dus u bent van harte welkom.

De vergaderingen zijn verdeeld volgens het zogenaamde BOB-model, Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvormend. Voor de AV-vergadering betekend dit dat de middag en het begin van de avond verdeeld is in drie vergaderingen

13.30 uur Opiniërende AV (oordeelsvorming)

14.30 uur Besluitvormende AV (dit onderdeel is aansluitend aan de Opiniërende vergadering

De Beeldvormende AV vervalt deze vergadering i.v.m. de behandeling van de Meerjarenbegroting.

Meer informatie

Bekijk de vergadering van de Agenda en vergaderstukken

U kunt de stukken ook lezen via www.iBabs.eu, of de app (gratis) downloaden. De inloggegevens zijn:

Site: Zuiderzeeland en bij het e-mailadres en wachtwoord allebei burger invullen.

Aanmelden

U kunt tijdens deze vergaderingen ook gebruik maken van uw spreekrecht.

http://www.zuiderzeeland.nl/loket/@4608/aanvraag-spreekrecht/

Bijzonderheden

In verband met de begrotingsbehandeling is er geen Beeldvormende AV-vergadering