Algemene Vergadering 18 december

Datum
t/m Plaats in agenda
Tijd
13:30 tot 20:00
Locatie
Waterschapshuis, Lindelaan 20 in Lelystad
Doelgroep

Inwoners van het beheergebied

Omschrijving

De Algemene Vergadering (AV) vergadert één keer per maand. De vergaderingen zijn openbaar, dus u bent van harte welkom.

De vergaderingen zijn verdeeld volgens het zogenaamde BOB-model, Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvormend. Voor de AV-vergadering betekend dit dat de middag en het begin van de avond verdeeld is in drie vergaderingen

13.30 uur  Besluitvormende AV aansluitend is deBeeldvormende AV-vergadering

Meer informatie

Bekijk de vergadering van de Agenda en vergaderstukken

U kunt de stukken ook lezen via www.iBabs.eu, of de app (gratis) downloaden. De inloggegevens zijn:

Site: Zuiderzeeland en bij het e-mailadres en wachtwoord allebei burger invullen.

Aanmelden

U kunt tijdens deze vergaderingen ook gebruik maken van uw spreekrecht.

http://www.zuiderzeeland.nl/loket/@4608/aanvraag-spreekrecht/