Informatiebijeenkomst versterking Drontermeerdijk

Datum
t/m Plaats in agenda
Tijd
16:00 tot 20:00
Locatie
Gemeentehuis Dronten, De Rede 1, 8251 ER Dronten.
Doelgroep

Omwonenden, ondernemers en andere belanghebbenden Drontermeerdijk

Omschrijving

De dijken zijn belangrijk voor Flevoland: sterker nog, zonder dijken geen Flevoland. Waterschap Zuiderzeeland beheert en onderhoudt de dijken in en rondom Flevoland en treft voorbereidingen voor het versterken en verhogen van de Drontermeerdijk.

Versterking Drontermeerdijk

Waterschap Zuiderzeeland start volgend jaar met de werkzaamheden om de Drontermeerdijk, vanaf de Roggebotsluis in de richting van Elburg, over een lengte van 3 kilometer met 2,5 meter op te hogen. De werkzaamheden starten in 2020 en zijn in 2022 afgerond. De Drontermeerdijk moet worden versterkt en opgehoogd zodat in 2022 bij extreme omstandigheden het hoogwater van de IJssel via het Reevediep sneller en veiliger wordt afgevoerd naar het IJsselmeer. Door de dijk te verhogen en te versterken houdt Flevoland droge voeten en voldoet de Drontermeerdijk aan de wettelijk gestelde richtlijnen. De provincie Overijssel, provincie Flevoland, Rijkswaterstaat en Waterschap Zuiderzeeland werken daarbij samen in het project IJsseldelta fase 2.

Het project versterken Drontermeerdijk, is nu in de fase dat de officiële besluitvorming van start gaat. Waterschap Zuiderzeeland vindt het belangrijk om hierover in contact te zijn met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden. Wij nodigen u daarom graag uit voor de informatiebijeenkomst op maandag 11 februari 2019.

Foto Drontermeerdijk 20170619

Kosten

Geen

Meer informatie

Heeft u vragen over deze bijeenkomst? U kunt ons bereiken via 0320-274911 of per mail versterkingdrontermeerdijk@zuiderzeeland.nl

Aanmelden

N.v.t.