Bijzondere Algemene Vergadering 27 maart 2019

Datum
Plaats in agenda
Tijd
13:30 tot
Locatie
Waterschapshuis, Lindelaan 20 in Lelystad
Doelgroep

Inwoners van het beheergebied

Omschrijving

Tijdens deze bijzondere Algemene Vergadering (AV) zal, na het besluit tot toelating van de nieuw

benoemde AV-leden, de huidige bestuursperiode formeel worden afgesloten.

De vergadering is openbaar, dus u bent van harte welkom.

De vergadering start om 13.30 uur.

Kosten

n.v.t.

Meer informatie

De agenda, met stukken, staat 10 dagen voorafgaand aan de vergaderdatum gepubliceerd. Bekijk de vergadering van de Agenda en vergaderstukken

U kunt de stukken ook lezen via www.iBabs.eu, of de app (gratis) downloaden. De inloggegevens zijn:

Site Zuiderzeeland en bij het e-mailadres en wachtwoord allebei burger invullen.

Aanmelden

U kunt tijdens deze vergaderingen ook gebruik maken van uw spreekrecht.

http://www.zuiderzeeland.nl/loket/@4608/aanvraag-spreekrecht/