Algemene Vergadering 27 november 2019

Datum
Plaats in agenda
Tijd
13:30 tot
Locatie
Waterschapshuis, Lindelaan 20 in Lelystad
Doelgroep

Inwoners van het beheergebied

Omschrijving

De Algemene Vergadering (AV) vergadert één keer per maand. De vergaderingen zijn openbaar, dus u bent van harte welkom.

De vergaderingen zijn verdeeld volgens het zogenaamde BOB-model, Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvormend. Voor de AV-vergadering betekent dit dat de middag en het begin van de avond verdeeld is in drie vergaderingen

13.30 uur Opiniërende AV (oordeelsvorming)

14.30 uur Besluitvormende AV, behandeling MJB (dit onderdeel is aansluitend aan de Opiniërende vergadering

18.30 uur vervolg Besluitvormende AV

Meer informatie

Met ingang van september 2019 zijn de AV-vergadering ook te volgen via de livestream. Via de link in de kalender wordt u verbonden met de live uitzending.

De agenda en stukken staan 10 dagen voorafgaand aan de vergaderdatum gepubliceerd. Bekijk de vergadering van de Agenda en vergaderstukken

U kunt de stukken ook lezen via www.iBabs.eu, of de app (gratis) downloaden. De inloggegevens zijn:

Site Zuiderzeeland en bij het e-mailadres en wachtwoord allebei burger invullen.

Aanmelden

U kunt tijdens deze vergaderingen ook gebruik maken van uw spreekrecht.

http://www.zuiderzeeland.nl/loket/@4608/aanvraag-spreekrecht/

Bijzonderheden

Deze vergadering is op woensdag i.p.v. dinsdag, de vaste vergaderdag van de Algemene Vergadering