Algemene Vergadering 2 juni 2020

Datum
Plaats in agenda
Tijd
13:30 tot
Locatie
Digitaal
Doelgroep

Inwoners van het beheergebied

Omschrijving

De Algemene Vergadering (AV) vergadert één keer per maand. De vergaderingen zijn openbaar, dus u bent van harte welkom.

De vergaderingen zijn verdeeld volgens het zogenaamde BOB-model, Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvormend. Voor de AV-vergadering betekent dit dat de middag en het begin van de avond verdeeld is in drie vergaderingen.

U kunt de vergadering ook rechtstreeks via internet volgen: www.zuiderzeeland.nl/livestream

Kosten

geen

Meer informatie

De agenda en stukken staan 10 dagen voorafgaand aan de vergaderdatum gepubliceerd. Bekijk de vergadering van de Agenda en vergaderstukken

U kunt de stukken ook lezen via www.iBabs.eu, of de app (gratis) downloaden. De inloggegevens zijn:

Site: Zuiderzeeland en bij het e-mailadres en wachtwoord allebei burger invullen.

Aanmelden

U kunt tijdens deze vergaderingen ook gebruik maken van uw spreekrecht.

http://www.zuiderzeeland.nl/loket/@4608/aanvraag-spreekrecht/

Bijzonderheden

I.v.m. de coronavirus worden de AV-vergadering digitaal georganiseerd. U bent van harte uitgenodigd om deze vergadering te volgen via: www.zuiderzeeland.nl/livestream