Digitale Nieuwsbrief

nieuwsbrief voorbeeld

In de Digitale Nieuwsbrief van Waterschap Zuiderzeeland leest u het laatste waterschapsnieuws en een overzicht van de komende activiteiten.

Agrarische Nieuwsbrief

Voorbeelden van de nieuwsbrief AGRARIERS

Onder agrariërs in Flevoland verspreiden wij drie keer per jaar de Agrarische Nieuwsbrief. Hierin geven wij informatie over beleid, regels en projecten van het waterschap die agrariërs aangaan.

Waterkrant

Waterkrant

Met de Waterkrant informeert Waterschap Zuiderzeeland inwoners en bedrijven over het werk van het waterschap. De Waterkrant wordt huis-aan-huis verspreid en komt drie keer per jaar uit.

Nieuw Peil

Nieuwpeil

Nieuw Peil is het relatiemagazine van Waterschap Zuiderzeeland voor collega's van o.a. gemeenten, provincie, Rijkswaterstaat en belangengroeperingen. Nieuw Peil verschijnt twee keer per jaar.

Nieuwsbrief bodemaanpak

Nieuwsbrief Bodemaanpak

De provincie Flevoland, Waterschap Zuiderzeeland en de gemeente Noordoostpolder werken samen met agrariërs en landeigenaren uit het bodemdalingsgebied ten zuidwesten van Emmeloord aan een bodemaanpak. Met deze digitale nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de stand van zaken en vorderingen.

Nieuwsbrief Glastuinbouw

Nieuwsbrief glastuinbouw voorjaar 2019

De nieuwsbrief over Glastuinbouw komt één keer per jaar uit en is bestemd om glastuinders in de Noordoostpolder en zuidelijk en oostelijk Flevoland te informeren.