Nieuwsbrief - 5

Nieuwsbrief juli 2017

Stand van zaken buitendijkse gebieden

Buitendijkse gebiedenDe waterkeringen in de buitendijkse gebieden moeten voldoen aan de veiligheidsnorm die de provincie heeft gesteld. Op dit moment concentreert Waterschap Zuiderzeeland zich op de uitvoerende werkzaamheden in de buitendijkse gebieden van gemeente Zeewolde (haven Zeewolde en Eemhof).

Eerste inwonersinitiatief van start

InwonersinititatiefActieve bewoners uit de wijken Waterwijk en De Landerijen in Lelystad, vrijwilligers van de wijkraad Waterwijk en Waterschap Zuiderzeeland hebben op 10 juli een overeenkomst gesloten om de bewoners zelf de taluds boven en onder water te laten maaien.

Signaleringen van blauwalg in zwemwater

veilig_zwemmen_flevolandDe kwaliteit van zwemwater kan in een warme periode snel veranderen. De kans op blauwalg of botulisme neemt toe en dat kan zwemmers (en honden) gezondheidsklachten opleveren. Waterschap Zuiderzeeland en Rijkswaterstaat onderzoeken de waterkwaliteit van officiële zwemlocaties. Op basis van deze gegevens informeert de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) waar het veilig is of waar een negatief zwemadvies geldt.

Waterschap gaat voor energieneutrale NOP

Energieneutrale NOPHet samenwerkingsverband Netwerk Noordoostpolder Energieneutraal ging donderdag 6 juli van start met een inspirerende bijeenkomst. Heemraad Ton Leijten ondertekende met 11 andere partijen een intentieverklaring om de Noordoostpolder energieneutraal te maken.

Nieuwe secretaris-directeur

Nieuwe SDWouter Slob uit Harlingen wordt de nieuwe secretaris-directeur van Waterschap Zuiderzeeland. Op 6 juli heeft de Algemene Vergadering hiertoe besloten.

Wordt ons afval veevoer?

BioraffinageapparaatIs bioraffinage de oplossing voor de kosten die gemoeid zijn met de verwerking van al het groenafval van het waterschap? Die vraag staat centraal in de proef met een indrukwekkend bioraffinage-apparaat. Aan de ene kant gaan er waterplanten of brandnetels in en aan de andere kant komen er eiwitconcentraat, vezels en een ‘wei’ vloeistof uit.

Samenwerkingsovereenkomst: water in balans met boer en omgeving

SamenwerkingsovereenkomstGedeputeerde Jaap Lodders van provincie Flevoland, Heemraad Ton Leijten en LTO-Noord bestuurslid Douwe Monsma hebben door middel van handtekeningen op een plaquette hun samenwerking op het gebied van POP3 Water bekrachtigd.

Waterschap stelt toekomstagenda op met maatschappelijke partners

2045In juni verwelkomde dijkgraaf Hetty Klavers diverse maatschappelijke partners bij zes rondetafelgesprekken over de toekomst van het waterbeheer in Nederland. Centraal stond de vraag wat het waterschap te doen staat richting 2045.

Partijen luchthaven Lelystad voor duurzame energie- en grondstofwaterketen

Luchthaven LElystadLelystad Airport, Lelystad Airport Businesspark (LAB), Provincie Flevoland, Waterschap Zuiderzeeland en gemeente Lelystad hebben op 28 juni de intentieovereenkomst ondertekend voor de realisatie van een duurzame energie- en grondstofwaterketen voor het gebied rond luchthaven Lelystad. Hiermee willen zij bijdragen aan een circulaire economie en op lange termijn grondstoffen winnen uit het afvalwater.

Waterschap twee sloten rijker

Twee slotenOp 8 juni is in Leiden een uniek laboratorium geopend. Het bestaat uit 36 sloten en een ‘onderzoekskeet’ voor waterkwaliteit. Initiatiefnemer is het Centrum voor Milieuwetenschappen van de Universiteit Leiden (CML). Waterschap Zuiderzeeland is één van de donateurs en daarom zijn twee sloten naar het waterschap vernoemd.

Droogte: Waterschap treft maatregelen

DroogteOp 22 juni is sprake van droogte door weinig neerslag en veel verdamping. Waterschap Zuiderzeeland treft maatregelen, ook om verder in te kunnen grijpen als de droogte aanhoudt, zoals het KNMI verwacht. Zo zijn het op niveau houden van het waterpeil, tegengaan van verzilting en blauwalg belangrijke aandachtsgebieden.

Hoge waterstand Hoge Vaart en Noorderplassen

Hoge waterstandOm het Veluwemeer van vers water te voorzien, liet Waterschap Zuiderzeeland water in bij gemaal De Blocq van Kuffeler (Almere). Dit water ging via de Hoge Vaart naar gemaal Lovink (Biddinghuizen) het Veluwemeer in, zodat het waterpeil en de waterkwaliteit daar goed konden blijven. Door het inlaten van water bij Almere kon het waterpeil in de Noorderplassen en de Hoge Vaart bij Almere mogelijk 10 - 20 cm hoger staan dan u gewend was.

Van de sloot in de wal: plezierboten worden oeverbeschoeiing

Van de sloot in de walOp 12 juni zijn bij de Beatrixsluis in Almere de eerste meters aan duurzame oeverbeschoeiing van oude plezierboten gerealiseerd. In Flevoland is een bijzondere samenwerking tot stand gekomen tussen Waterschap Zuiderzeeland, hogeschool Windesheim, Reimert Bouw en Infrastructuur en CompoWorld. Samen maken zij van oude polyester boten damwanden voor oeverbeschoeiing.

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties over deze nieuwsbrief? Laat het ons weten, mail naar webredactie@zuiderzeeland.nl. U kunt zich ook afmelden voor deze nieuwsbrief.