Prijs voor ecologisch dijkbeheer Ben Barkema

De onderscheiding heet Pro Flora et Securitate. Een Flowerpowerdijk zorgt niet alleen voor een kleurrijke begroeiing, maar bevordert ook de veiligheid van de dijk; is de gedachte. Meer dan de helft van de waterkeringen wordt door Zuiderzeeland verpacht aan agrariërs. De heer Barkema springt er voor Waterschap Zuiderzeeland uit vanwege zijn zorg voor biodiversiteit. Hij spant zich bijvoorbeeld in om de bijenorchis weer terug te krijgen op zijn stuk dijk, nadat deze bij het verwijderen van windmolens op de dijk verdween.

.

1e prijsuitreiking bloemrijke dijken voor Ben Barkema

Ben Barkema (in het midden) was ook een van de voorvechters van het behoud van het hevelhuisje. Het is mede aan zijn inspanningen te danken dat het waterschap besloten om hier een monument te plaatsen. Zo is de dijk een bijzondere plek. Heemraad Jan Nieuwenhuis en medewerkers van Zuiderzeeland waren bij de uitreiking door Peter Glas.