Drainage voor efficiënter onderhoud dijken

Op woensdag 5 oktober jl. heeft Waterschap Zuiderzeeland drainage aan de onderzijde van de IJsselmeerdijk bij de Ketelbrug en Kamperhoek geplaatst. Dit was nodig, omdat de onderzijde (ook wel benedenbeloop genoemd) van deze locatie al jaren erg moerassig is. Door de nieuwe drainage is het mogelijk om onderzijde van de IJsselmeerdijk bij de Ketelbrug en de kwelsloot te maaien en kan het onderhoud efficiënter uitgevoerd worden.

Het moerassige stuk is ontstaan door de grote hoeveelheid kwel die door de dijk stroomt. Dit water wordt opgevangen door de kwelsloot. Daarnaast is het afstromen van regenwater vanaf de wegverharding van de A6 ook een oorzaak. In 2015 is geprobeerd om het moerassige deel te draineren. Er toen slechts één drain aangebracht. De tweede geplande drain, tussen de eerste drain en de kwelsloot, lukte niet omdat de draineermachine in de ondergrond wegzakte. Daarom is vorig jaar besloten het werk voorlopig te stoppen. Na een jaar is de situatie sterk verbeterd, maar langs de kwelsloot bleef het erg nat. Daarom is op 5 oktober jl. een tweede drain aangebracht, waarbij de draineermachine niet meer wegzakte.

De verwachting is dat door de tweede drain de situatie verder verbetert, waardoor het onderhoud efficiënter en goedkoper kan worden uitgevoerd. Op dezelfde dag is ook een grote natte plek op de Harderdijk om dezelfde redenen extra gedraineerd.

drainage aanleggen IJsselmeerdijk