Samenwerking gemeente Zeewolde en Waterschap Zuiderzeeland succes

Gemeente Zeewolde en Waterschap Zuiderzeeland hebben door een goede samenwerking dit jaar een besparing van 10% gerealiseerd en de kwaliteit van het rioolbeheer verbeterd. Dat betekent dat er minder vaak overstromingen van het riool zijn en afvalwater en regenwater beter gescheiden worden.

Waterschap Zuiderzeeland beheert sinds maart 2015 het riool voor de gemeente Zeewolde en doet dat zeker nog tot 2021 met de intentie om ook daarna de samenwerking voort te zetten. De basis voor deze samenwerking is vastgelegd in het gemeentelijke rioleringsplan. Het gemeentebestuur wil graag de dienstverlening borgen, een lage reactietijd bij storingen en waar mogelijk kosten besparen. De samenwerking met het waterschap is daarmee een succes.

Besparing gerealiseerd

In het eerste jaar van de samenwerking werd een besparing van ruim 10% gerealiseerd en ook dit jaar wordt minimaal 10% bespaard. Volgens heemraad Lida Schelwald-van der Kley van Waterschap Zuiderzeeland staan medewerkers die onderling hun kennis over het riool en afwatering delen aan de basis van deze besparing. “Door het delen van kennis is de continuïteit en voorspelbaarheid van de riolering verbeterd waardoor de kwaliteit van de riolering is toegenomen. Beter inzicht in de werking van de riolering leidde tot lagere reactietijden bij storingen en effectieve structurele maatregelen.”

Volgens de heemraad worden de resultaten van deze samenwerking met de gemeente Zeewolde met belangstelling gevolgd door andere gemeenten. En ze voegt daar aan toe dat als ze daadwerkelijk interesse hebben, het waterschap uiteraard openstaat voor samenwerking met andere gemeenten om op soortgelijke wijze het rioolbeheer te optimaliseren.

Riolering Handelsweg

De vervanging van de riolering in de Handelsweg past in deze lijn aan verbeteringen. Samen met de beheerders van de gemeente en met de bedrijven aan de Handelsweg is het werk voorbereid. Het werk wordt nu, na een aanbesteding, door Klink Nijland uitgevoerd. Als het verkeer het toelaat en geen verrassingen worden aangetroffen, dan is het werk voor de jaarwisseling gereed.

De vervanging van de riolering verbetert de bedrijfszekerheid door een goede afvoer van schoon hemelwater en vies afvalwater. Schoon water wordt via het hemelwaterriool afgevoerd naar de watergangen en het vuile water via het vuilwaterriool naar de AWZI. Door deze aanpassing vermindert de wateroverlast en vervuiling van de sloot en onnodige belasting van de AWZI.

Komend jaar

In 2017 is het riool in de Baarmeesweg aan de beurt en doet het waterschap onderzoek naar de werking van het drainagestelsel in Zeewolde noord. Ook wordt de mogelijkheid onderzocht om in water en havenkwartier (nieuwbouw) een ander type rioolstelsel in te zetten met lagere beheerslasten. Naast het verminderen van meldingen en het snel afhandelen daarvan wordt ook gewerkt aan verlaging van de kosten.

heemraad en wethouder inspecteren het riool