Artsen en apothekers starten aanpak medicijnresten

Artsen, specialisten en apothekers uit Almere kwamen dinsdagavond 7 februari samen bij een voorlichtingsbijeenkomst over medicijnresten en milieu. Dit is een eerste stap in de samenwerking die de gemeente Almere,  Zorggroep Almere, Flevoziekenhuis en het Waterschap Zuiderzeeland samen zijn gestart om medicijnresten uit het milieu te houden.

Geneesmiddelen zijn waardevol voor de volksgezondheid, maar de resten van geneesmiddelen kunnen risico’s veroorzaken in het milieu. Het totale gebruik van geneesmiddelen wordt geschat op ongeveer 3,5 miljoen kilogram per jaar. Op basis van de nu bekende gegevens wordt ingeschat dat er jaarlijks in Nederland hiervan minimaal 140 ton werkzame stof via de riolering in het oppervlaktewater terecht komt.

In Almere werken het Waterschap Zuiderzeeland, de Gemeente en  Zorggroep Almere hecht samen in de aanpak van medicijnresten. Ook het Flevoziekenhuis is nauw betrokken. Vanaf 1 januari is gestart met een actief inzamelingsbeleid waardoor alle apotheken in Almere weer actief medicijnresten kunnen inzamelen en de gemeente zorgt voor veilige verwerking. Dit voorjaar start een gezamenlijke publiekscampagne waarin inwoners van Almere worden opgeroepen om hun medicijnresten in te leveren bij hun apotheek of een inleverpunt van de gemeente. De bijeenkomst met artsen en apothekers is bedoeld om deze groepen verder te informeren over de afspraken, de campagne én de noodzaak om medicijnresten uit het milieu te houden. Verder werd gesproken over de bijdrage die iedereen zelf in eigen werk kan leveren om medicijnresten uit het milieu te houden. Bij de bijeenkomst waren ook wethouder Frits Huis (Gemeente Almere) en Heemraad Lida Schelwald (Waterschap Zuiderzeeland) aanwezig.

Dit voorjaar start een bredere publiekscampagne waarin de inwoners van Almere worden opgeroepen om medicijnresten in te leveren bij de apotheek.

Symposium medicijnresten Almere-4

Op de foto van links naar rechts: Frits Huis (wethouder Gemeente Almere), Lida Schelwald (Heemraad Waterschap Zuiderzeeland), Anita Arts (voorzitter Raad van Bestuur Flevoziekenhuis) en Lidy Hartemink (voorzitter Raad van Bestuur Zorggroep Almere).